Accessibility Tools

ศาลจังหวัดลำปาง
Lampang Provincial Court
News
ผู้พิพากษาอาวุโสและคณะผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เข้ามอบแจกันดอกไม้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลจังหวัดลำปาง ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาลจังหวัดลำปางเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายประธานศาลฎีกา และนโยบายอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ศาลจังหวัดลำปางให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาฯในวาระโยกย้ายมารับราชการ ศาลจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในศาลจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรมและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ศาลจังหวัดลำปางเข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567
ศาลจังหวัดลำปาง

ประกาศ/ระเบียบ/E-Book/ความรู้/อื่นๆ