ศาลจังหวัดลำปาง
Lampang Provincial Court
News
ศาลจังหวัดลำปางให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะผู้พิพากษาฯในวาระโยกย้ายมารับราชการ ศาลจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564 ศาลจังหวัดลำปาง มอบเงินสวัสดิการแก่บุคลากร ศาลจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ศาลจังหวัดลำปางร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสโยกย้ายคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดลำปางจัดทำโครงการ “การจัดสวัสดิการและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ศาลจังหวัดลำปาง

ประกาศ/ระเบียบ/E-Book/ความรู้/อื่นๆ
บริการ QR Code
QR slideshow